Os Parentes Sociedade Cooperativa Galega

OS PARENTES en BEN FALADO

Os Parentes queremos mostrar o noso agradecemento ao director do programa da TVG Ben Falado, D. Xesús Ferro Ruibal, por todas as atencións que tivo connosco e a nosa familia acolléndonos en tres dos seus programas. Agradecemento que facemos extensivo aos mozos e mozas de Pórtico que tiveron moita paciencia con todos nós nas gravacións.

Viñeron ao Arransallo e gravaron a Os Parentes. O mesmo día foron a Trasar e gravaron a Pilar Guerra (nai e tía). Meses máis tarde pasaron por Pontevedra e gravaron a Vitoria e o Anxo (irmáns e curmáns).

Ver


O Manolo do Tío Bernardo xogando á chave en Sitio Distinto

Ver


 

OS PARENTES en DE QUEN VÉS SENDO?

Ver 


E se quere ver o noso finado parente Peguerto de Quintela (Os Barrios) no Alalá da TVG.


No programa a Solaina da TVG o Xan falou dos estragos do Xabarín

Ver


No Telexornal da TVG (2-3-22), o Xan tamén falou

Ver


Ou o sobriño Paulo na TVG

Ver


As clases do Parente Anxo no Luar

Ver


E tamén Os Parentes en Mellor xuntos (TVG)

Xuntos