Finca Sup Pol Parcela Finca Sup Pol Parcela Finca Sup Pol Parcela
Portacales Xan 2,2h 22 547 Rebouza 3,5 7 414 BARRELA
Portacales Pepe+L. Travesa 3,7h 22 537 Buratas 7,5 7 412 Fonteiriña 13,5 8 726
Cortiñas 11 22 531 Freos 11 7 544-543 Cubelas 10 8 648
Cortiñas "2" 16 22 524-530 Pacento 7,5 8 426 Cima da leira 5,5 19 560
Zorros 3 22 539 Rio 3 8 440 Cima da leira do Arturo 2,5 19 565
Cortiñas Conde 2,5 22 528 Devesa 3 8 423 Leira 16 19 571
Paramios+Chao Carballo 3,3h 6 359 Recobio 33,5 8 489 Leiro pegerto 6 19 574
Rulleiro 7 22 643 Salcedo 7 6 521 Prado Grande(curva) 5 16 571
Revolta 10 22 654-651-652 Do Antonio Coop 9 Polig Industr. D Ant.desp Pegerto 19 576
Rigueiras 5,5 22 660-665- Do Antonio Coop "2" 5 Polig Industr. Tras Gas Largo Ant 19 554
Val Cambote 8,5 22 663 Lobelle de Abaixo 3 7 579 Tras Gas LamaisAnt 19 556
Lama Pireira 6 22 611 Portacales Teresa 1 22 547 Quintela Ant 19 601-602
Súas Hortas 2 22 700-701 Da Martina 7,5 8 775
Tras das airas 5 22 601 Do Antonio Curva rio 13 21 32
Lamela 5,5 22 726 Rulleiro 14,5 4 55 LOBAGUEIRA      
Paradela 11 6 292 Couto 10 4 14 Monte 17 51 1055
Leira da Cruz 8 22 716 Agro 42 4 1-2-6-8-9-10 Agro carretera   50 964…943
Zanca 9 6 171 Portapena 4 143 187 Agro Baixo pueblo   60 1036…1050
Purreira 14 6 283 Leira das pedras 13 5 11
Curras 14 6 317 Tras do outeiro 5,5 5 51 SILLAN 91 26..,
Salgueiriños 8 6 320 Naveira da porta 3 4 73 94 412,440..,
Lobos 6 6 244 Campaza 4 4 88
Lamas 15 7 481 Leiro do Alfonso 3 5 125
Cerrada Pataqueiro 47 6 579 Chouso 25 5 146 CORVEIRA
Cerrada 15 6 570 Castiñeiras 16 5 114 Naveira d Mariano 7,5 53 309
Arransallo "2" 11 6 380 Castiñeiras de riba 9 5 114 Leira grande 1,37H 32 20
Arransallo 20 6 382 Naveira do cabo 7,5 5 55 Do rego 1,24H 32 6
Arransallo Nave 37 6 383 Naveira do camiño 15 4 43 Agros 2,19H 32 23-30..-33
Costa Pataqueiro 29 6 562 Leira 10 5 35 Despois da ponte 8,5 32 66
Rexidor 7 6 383 Leiro da Elvira 1 5 36 Do establo 14,5 52 495
Bubaiña 37 6 560-544-557-558 Seixo 10 5 30 Rio 16 52 482-483
Muiño Pataqueiro 37 22 502 Leiro pequeño 2 5 31 Entre carreteras 17,5 52 367
N. Quinta Xurxo 13 7 161 Leiro do carballo 6,5 5 61 Leira do Mariano 10,5 53 232
P Quinta Xurxo 7 7 350-351 Leiro largo 4 5 66 Monte 1,56H 52 399
Naveira Quinta 11 7 349 Burgás 11 141 161        
Muiño vello 6 7 470-472 Burgás do tanque 6 142 115        
Vales 10 7 514-520-521 Peago 8 5 23        
Bouzas 13 6 369 Prado do cabo 40 2 23        
Finca Sup Pol Parcela Finca Sup Pol Parcela
               
CARNEIRO       MAESTRO        
Zanca 7 6 189 Prado ó lado Guerra 4 8 475        
Coiras 1 22 29 Cent. Md carretera 2,5 8 751        
Villar de Mulleres 6 22 310 Ó lado pinos Feliciano 9 8 724        
Paramios 19 6 377 Qintela entre Felicianos 10,5 8 716        
Piñeiro 6,5 21 82 Barrio de Puga 17 9 332        
Coiras 5 22 468 Tras Ga Desp. Antonio 8,5 19 619        
Hortas 1 22 727 Quintela Lugar 2 8 685        
Ferradás 3 22 627                
Lama Lobelle 5,5 22 211                
Lamela 6,5 22 722                
Lamacoba 6 22 552                
Billerma 5 22 670                
Rebouza Areal 4,5 22 566                
Chaos 6,5 22 558                
Casouril 27 22 490                
Tras das airas 12 22 596                
Bouzas 18 22 520                
Rulleiro 11 22 638                
Cortiñas 6,5 22 527                
Muiño 7,5 22 505                
Icos 14 22 208