Os Parentes Sociedade Cooperativa Galega (ENGLISH)


Devanceiros dos Parentes, Casa de Baixo e Casa do Tío Bernardo

“Os Parentes” SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA colleron o nome do feito de seren familirares por ter comúns os avós: Carmen González González e Jose González Lamas. Don Ángel González Lamas estudou a árbore xenealóxica da familia, que mostramos a seguir

XERACIÓN Casa de Baixo

Pedro González (Baínte) (+23-VIII-1716) e Catalina Vázquez, Outeiro de Buciños.

XERACIÓN Casa de Baixo

 • 2.1.- Francisco González Vázquez (s.d.) Trasar de Carballo, e Benita Sotelo(Vilaguillulfe).
 • 2.2- Francisca González Vázquez (s.d.), e Francisco González, Outeiro de Buciños.
 • 2.3- María González Vázquez (s.d.), e Rachado de Vilar de Mulleres.
 • 2.4- Antonio González Vázquez, (s.d.)
 • 2.5- Ana González Vázquez, (s.d.)

XERACIÓN Casa de Baixo

 • 3.1- Diego González Sotelo (n. 20-XI-1730).
 • 3.2- Isidoro González Sotelo (n. 23-V-1724).
 • 3.3- Ambrosio González Sotelo (n. 12-IX-1720).
 • 3.4- Mª. Antonia González Sotelo (n. 7-II-1718).
 • 3.5- José Francisco González Sotelo (n. 19-XI-1715), e Mª. Antonia Álvarez, filla de Amaro López e María Álvarez.

Catastro do Marqués de Ensenada (1753): Labradores ganan dos reales por dia laborable in Trasar: (Reyno de Galicia, Provina. De Lugo, Sn. Hestevan de Cartelos, Coto delmismo nm. Libro de Vecindario quecomprehande todoslos Individuos Seglares de ambos Sexos conDistencion dehedades, Estado, Oficio, Arte e Industria y deloquecadauno Utiliza poreStaRazon)

Joseph Gonzalez casado suhedad 36 años, tiene un hijo menor tres hijas, y en su compañía Lazaro Gonzalez de 66 años Casado, hun hermano mayor ciego y dos tias.

E veñen todos os seus bens. No Reyno de Galicia, Provincia de Lugo, Coto de Sn. Hestevan de Cartelos. Libro de asientos y relaciones... que comprehende todas las Casas, tierras, molinos, ganados de todas especies, pensiones, ympuestos sobre sus fincas, y Generalmente, quanto seha encontrado y Verificado existe en su Termino.

1 casa con: 8 varas de fondo e 6 de ancho, con alquiler regulado en 8 reás.

 • - Pradiña, 3 ferrados de sembradura de 2ª
 • - Campo, 2 ferrados de sembradura de 3ª
 • - Lamela, 4 (3+1) ferrados de sembradura de 3ª
 • - Villerma, 4 ferrados de sembradura de 3ª
 • - Palleiro, 1 ferrados de sembradura de 3ª e 1 de 2ª, 1 medio e 1 cuarto de 1ª, e un cuarto de horta de 1ª (total 3 ferrados)
 • - O Rollo, 9 ferrados de sembradura de 3ª
 • - Ferradás, 6 (5+1) ferrados de sembradura de 3ª, medio de 2ª, e 1 de prado de 1ª (total 7´5 ferrados)
 • - Pereira, 1 ferrados de sembradura de 3ª
 • - O Val, 1´5 ferrados de sembradura 3ª
 • - Berea: medio ferrados de sembradura de 2ª
 • - ¿Davieira? ¿Dabeira?: 5 ferrados de sembradura de 1ª e 2ª
 • - A Lama: 4 ferrados de sembradura de 3ª

44.5 Ferrados ou 8.9 fanegas.

Pero todas las partidas de este asiento son de foro y pertenece su directo dominio a Don Benito de Themes a quien se pagan anualmente 59 ferrados de centeno y una gallina o por ella dos reales de vellón. Al cura párraco de Snt. Eugenia de Asma, 2 ferrados y medio de ¿la otra especie? Por la parte que hace en otro foro

Animals: 3 bois, 3 vacas, 2 becerros de dous anos cada un, 1 becerro de un ano, unha porca de un ano cun leitón de un mes, 3 porcos de un ano cada un, 12 ovellas.

XERACIÓN Casa de Baixo

 • 4.1-Mª. Antonia González López (n. 17-IX-1741).
 • 4.2-Mª. Josefa González López (n.5-IX-1737).
 • 4.3-Carlos-Lázaro-Francisco González López (Baínte) (n. 16-IX-1744), e Francisca (Diéguez) González e González, filla de Juan González e Rosa (Diéguez) González (3ª xeraciónn), Villarrubín, Salgueiros.

XERACIÓN Casa de Baixo

 • 5.1- Francisco Javier González González (n. 11-VIII-1784).
 • 5.2- Fernando Antonio González González (n. 3-V-1781).
 • 5.3- Bernardo González González (n.10-X-1779) e Escolástica López da Casa do Tío Bernardo, Trasar de Carballo.
 • 5.4- María González González (n. 30-III-1777).
 • 5.5- Mª. Rosa González González (n. 23-IV-1775).
 • 5.6- Manuela Antonia González González (n. 2-I- 1769). Casa Cambote, Trasar de Carballo.
 • 5.7- Josefa-Dominga-Ángela González González (n. 2-IV-1766). Casa do Pataqueiro, Trasar de Carballo.
 • 5.8- Juan González González (Baínte) (n. 16-IV-1772). e Josefa López López, filla de Manuel López and Agustina López , Rubiás -Stª. Mariña-.

XERACIÓN Casa do Tío Bernardo

-Bernardo González González (n.10-X-1779) and Escolástica López, filla de Manuel López e Agustina López , Rubiás, Stª.

XERACIÓN Casa de Baixo

 • 6.1- Manuel González López (n. 7-III-1807)
 • 6.2- Estefana Escolástica González López (n. 26-III-1804).
 • 6.3- Catarina Mª. Dominga González López (n. 26-XII-1801).
 • 6.4- Juana Dominga Manuela González López (n. 23- II-1799).
 • 6.5- José González López (7-XII-1796) e Francisca González, filla de Andrés González e Dominga Mosquera, A Laxa -Cartelos-.

 

XERACIÓN Casa do Tío Bernardo

 • 2.1- Juan Antonio González López (n. 31-XII-1805) e Rosa Fernández Salgado, filla de Andrés Fernández e Dominga Salgado, Rubiás, Stª. Mariña
 • 2.2- Lorenzo Mª. González López (n. 5-IX-1807).
 • 2.3- Francisco Antonio González López (n. 10-VIII-1811).
 • 2.4.- Juan Benito González López (n. 25-IX-1812).
 • 2.5.- José Bernardo González López (n. 9-III-1915).
 • 2.6.- Mª. Manuela González López (15-X-1817).
 • 2.7.- Ramón González López (1-II-1820).
 • 2.8.- Benito González López (8-X-1822).
 • 2.9- Andrea Juana González López (8-VIII-1824).

7 ªXERACIÓN Casa de Baixo

 • 7.1 - Andrea Dominga González González (n. 17-IV-1831).
 • 7.2- Vicenta González González (n. 24-XII-1828). Burgás.
 • 7.3- Juan González González (n. 17-VI-1834) e Carmen Grande Cudeiro, filla de Vicente Grande e de María Cudeiro, Souto de Vilaquinte.

 

XERACIÓN Casa do Tío Bernardo

 • 3.1.- Manuel González Fernández (30-I-1835) e Dolores Tabaoada Sampaio, Casa dos Taboada de Carballizos, Laxe ; filla de José Taboada e María Sampaio.
 • 3.2- José Mª. Tomás González Fernández (n.6-III-1839)
 • 3.3- Manuela González Fernández (n. 25-IX-1842).
 • 3.4- Angel González Fernández (n. 1-III-1845).

XERACIÓN Casa de Baixo

 • 8.1- Francisca Concepción González Grande (n. 5-XII-1876).
 • 8.2- Concepción González Grande (n. 9-V-1868).
 • 8.4- Manuel Domingo González Grande (n. 5-I-1866).
 • 8.5- José Vicente González Grande (n.16-VI-1863).
 • 8.6- Manuela González Grande (n. 13-VIII-1861). +15-II-1862.
 • 8.7- Encarnación González Grande (n. 29-VIII-1873, + 6-IX-1946) e Benigno Ángel González do Pacio, (+1935) Casa do Arrieiro, Trasar de Carballo. fillo de José González Simón e Josefa do Pacio Fernández

XERACIÓN Casa do Tío Bernardo

 • 4.1.- Elías González Taboada (n. 14-XI-1863, +4-VII-1933) e Mª. Benita Lamas do Pacio (+ 1941),(filla de José Mª. Lamas e Rita do Pacio, Casa dos Lamas de Carballizos, Laxe.
 • 4.2.-Andrea González Taboada (n.11-XI-1866). 8.3-Vicenta Ramona González Taboada (n.10-XII-1866).
 • 4.4.- Bernardino González Taboada (n. 25-X-1868).
 • 4.5.- Benigno González Taboada (n. 11-VII-1870, + 13-IV-1976).
 • 4.6. - Rosa González Taboada (n.4-X-1872).
 • 4.7.- Asunción González Taboada (n. 15-VI-1875).
 • 4.8. - Josefa González Taboada (n. 20-III-1878).
 • 4.9.- Mª. Estrella González Taboada (n. 29-VI-1881)

XERACIÓN Casa de Baixo e 5ª Casa do Tío Bernardo

9.- Carmen González González - (filla de Encarnación e B. Ángel Casa de Baixo- (n. 13-XII-1907, +17-V-2003) e José González Lamas - (fillo de Elías e Mª Benita Casa do Tío Bernardo- (n.26-IX-1898, +30-XII-1935).

10ª XERACIÓN

 • 10.1.- Juan González González , e Pilar Guerra Otero, Barrio de Pradeda
 • 10.2.- José González González , A Cervela, Madrid
 • 10.3.- Vicenta González González, e Francisco González García, Casa do Penete de Vilaguillulfe
 • 10.4.- Manuel González González, e Lina Simón Caseiro, Casa do Reigallo de Xillán, Requeixo
 • 10.5.- Ángel González González , Quindous, Ferreiros e O Incio

11ª XERACIÓN: Os Parentes

 • - Juan Luís González Guerra (fillo de Juan e Pilar) e Mª José Doval Expósito
 • - José Manuel González Guerra (fillo de Juan and Pilar) e Marta Cerviño Pereira
 • - Tita González González (filla de Vicenta e Francisco) e Alfonso Ojeda Fernández (+ 17-04-2012)
 • - José González Simón (fillo de Manuel and Lina) e Esperanza Fernández Camiñas

Os seus fillos son a 12ª xeración:

 • Carmen González Doval, Helena González Doval, Alba González Cerviño, Rubén González Fernández, Mª Encina González Fernández, Paulo González Ogando -Na Casa de Baixo-
 • Daniel Ojeda González, Miguel González Álvarez, Santiago González López -Na casa do Penete-
 • Brais González García, Laura González González, Manuel González González -Na Casa do Tío Bernardo-

13ª xeración:

 • Aldán González Figueiredo -fillo de Paulo-

Os Parentes traballan estas propiedades:

Carmen González González, mamacarmen. Aquí rodeada de parte da familia

Licor café da Mamacarmen