Que diría o poeta medieval Xohan de Requeixo se ve esta desfeita.....