Os Parentes Sociedade Cooperativa Galega (English)


Reciclaxe nos Parentes

G0ZAMOS DA MÁIS FERMOSA PAISAXE NA PRIMAVERA E NO INVERNO

Por iso Os Parentes estamos moi preocupados polo medio ambiente e procuramos reciclar todo o posíbel. Levamos todos os plásticos ao punto sinalado para iso. O maior problema é que non temos aínda recollida selectiva no concello de Carballedo.

Velaquí unhas mostras do noso interese pola arte:

ESCULTURAS DE JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GUERRA
Este é un exemplo da mellora dos domicilios particulares despois de retirar o gando, realizada por José Manuel González Guerra
Como non temos un touro de carne e óso fíxoo José Manuel aproveitando materiais que había por alí
Tamén permitimos que a xente nova de Trasar de Carballo mellore coa súa arte as nosas instalacións